Hotline:089 888 85 88

Loại sơn bạn chọn
Diện tích cần sơn

Chiều dài của phòngm cm

Chiều rộng của phòngm cm

Chiều cao của phòngm cm

Vui lòng nhập kiểu chữ số cho các thông tin

Diện tích cửa

Cửa chính

Chiều rộngm cm

Chiều caom cm

Số lượng

Vui lòng nhập kiểu chữ số cho các thông tin

Cửa sổ

Chiều rộngm cm

Chiều caom cm

Số lượng

Kết quả tính toán
nothing